SVILA za Akrobacije

Naša vila Crvena, u crvenoj svili, poleteće na svakom snu.

Svemir ili oblaci, ništa nije nedohvativo.