Humanitarni rad

Sve smo posetili, decu bez roditeljskog staranja, decu sa autizmom, odrasle i decu sa daun sindromom, decu oštećenosg sluha…nema te žurke koju nismo poklonili onima kojima je poklanjanje značilo.

Od doktora klovnova za decu na onkologiji do radosti svakog četvrtka koju delimo sa društvom za podršku osobama sa daun sindromom, HAOS animatori su za svoj ideal vrednosti humanosti i zabave gde god ih traže.