HYPER CUBE Show

Ovo je najveći rekvizit za žongliranje koji prevazilazi mogućnosti ljudske snage. U pitanju je ogromna aluminijumska kocka kojom performer manipuliše koristeći razne tehnike.