Vilinska KRILA

Nekada smo verovali da su vile stvarne..
sada smo ubeđeni da one postoje!

Od malog tračka svetlosti do pravog spektakla odvešće vas naše vile sa krilima koja svetle. Dok se svetla gase, muzika postaje sve glasnija, a dah zastaje dok se pred nama na mračnoj površini iscrtavaju figure i plesni pokreti.

Tako je – to su naše vile ukrašene leptirskim krilima – koje su vežbale svoj nastup sa maminim zavesama još dok su bile male – danas doleću pred vas, sa krilima punim vetra da vašoj proslavi obogate trenucima za pamćenje.